قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا از فردا با فرمولی جدید مورد محاسبه قرار می‌گیرد یعنی ارز نیمایی ملاک قیمت‌گذاری شد و متوسط قیمتی ۴ هفته پیش از آن به خاطره‌ها پیوست. این سیگنال به معنی است که بازار با یک تکانه رشد قیمتی جدید همراه خواهد بود ، یعنی تمامی گروه‌های کالایی پتروشیمی و حتی آن دسته از کالاهایی که قیمت دلاری آن ها کمتر از نرخ‌های نیمایی هستند نیز با یک رشد قیمت روبه رو خواهند شد...