بررسی عملکرد صندوق ها طی یک ماهه گذشته از کسب بازدهی بالای ١۵ درصد در بیش از نیمی از صندوق های سرمایه گذاری در سهام خبر می دهد. در این میان صندوق دماسنج با سود ٢٧ درصدی...