از نگاه بیمه خودروهایی که ارزش آن‌ها بالای ۵۰ درصد این مبلغ یعنی ۱۵۴ میلیون تومان است، خودروی لوکس شناخته می‌شوند...