پیشنهاد می گردد دارندگان خودرو هنگام فروش، بیمه بدنه را از خودرو برداشته و به خودروی جدید منتقل نمایند تا از تخفیفات آن مجددا استفاده نمایند و اگر ...

در مطلب قبل اشاره شد که برای مقایسه شرکت‌های بیمه بدنه فاکتورهایی مد نظر قرار می‌گیرد نظیر قیمت بیمه بدنه، بهترین پرداخت خسارت، تعداد شعبات شرکت بیمه و حتی واحد پرداخت خسارت سیار، سطح توانگری و غیره از جمله مهمترین گزینه‌ها برای مقایسه و انتخاب بهترین بیمه بدنه می‌باشد. اما یکی از مواردی که عموما تاثیر قابل توجهی در انتخاب بیمه های ممتاز دارد، تخفیفات ارائه شده است.

اگر شما سابقه تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه چندین ساله دارید، دست شما برای انتخاب شرکت بیمه بدنه بازتر است بطوریکه بعضا با تحفیف چند ساله بیش از نیمی از هزینه های بیمه می تواند برای شما حذف گردد. در چنین مواقعی ست که پیشنهاد می گردد دارندگان خودرو، هنگام فروش بیمه بدنه را از خودرو برداشته و به خودروی جدید منتقل نمایند تا از تخفیفات آن مجددا استفاده نمایند و اگر فاصله زمانی میان فروش و خرید خودرو وجود دارد می توانند تا اطلاع ثانوی بیمه را تعلیق نموده و پس از خرید مجدد،مدت زمان باقی مانده را به خودرو منتقل نمایند.

البته علاوه بر تخفیف عدم خسارت، انواع دیگری از تخفیفات هم وجود دارد مانند تخفیف خودرو صفر کیلومتر یا تخفیف گروهی و همچنین حساب سپرده بانکی و نیز اعیاد و غیره.البته باید توجه داشت که اکثر این تخفیفات اولا ارقام بالایی ندارند و ثانیا ممکن است در یک بازه مشخص ارائه شوند. برای مثال تخفیف خودروی صفر برای سال دوم اعمال نخواهد شد و لذا داشتن تخفیف عدم خسارت برای بیمه گذار می تواند جذابیت بالایی داشته باشد. داشتن حساب سپرده بانکی برای برخی از بیمه ها که وابسته به بانک مربوطه می باشند می تواند گزینه جذاب دیگر در تخفیفات باشد.

باید توجه داشت که همه این تخفیفات با توجه به سیاست های شرکت بیمه در جذب پرتفوی ارائه می‌گردد. میزان تخفیفات هرکدام از طرح‌های فوق در هر شرکت متفاوت است.

با تمام تفاسیر فوق نباید فراموش کرد که تخفیفات اولین پارامتر انتخاب شرکت های بیمه گر نباید باشد بلکه پس از بررسی مواردی نظیر تسریع در پرداخت، تعداد شعب و پاسخگویی باید برای انتخاب بهترین گزینه از تخفیفات احتمالی از طریق مراجعه حضوری یا اینترنتی آگاه شد.