در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که بازار روز چهارشنبه تحت تاثیر خبر تحریم های جدید آمریکا بود، اما با گذر از یک ساعت ابتدایی دیدیم که بازار با یک چرخش پیروزمندانه، از پس از عرضه ها برآمده و شاهد برقراری تعادل در اکثر نمادها بودیم. البته در مجموع فشار عرضه بالا بود اما پیرو همان بحث «دست‌های هدایت‌گر نامرئی» که در گزارش صبح چهارشنبه داشتیم، حقوقی ها و حقیقی ها ...