اینگونه تحریم ها موضوع و رخداد جدیدی نیست ، ضمن اینکه براساس سیاست های ارزی ابلاغ شده مدت مدیدی است که فعالیت های بین المللی این بانک براساس دلار صورت نمی گیرد ...