بورس٢۴ : اگر نیم ساعت اول بازار را در نظر نگیریم شاخص کل روز چهارشنبه رشد بیش از ٢۶٠٠ واحدی داشت. اما به مدد فروش های هیجانی نیم ساعت اول بازار که منجر به کاهش ٢۵٠٠ واحدی شد ، در مجموع شاهد افزایش کمتر از ١٠٠ واحد در شاخص کل بودیم. نیم ساعت بدیمنی که متاثر از خبر لیست جدید شرکت های تحریم شده از سوی آمریکا سهامداران در آن تایم فروشنده شدند و خریداران پا پس کشیدند. شاخص هم وزن و شاخص فرابورس به خوش اقبالی شاخص کل نبودند. فروکش کردن هیجان فروش بعد از شفاف سازی ها در مورد تحریم باعث کاهش منفی این دو شد اما نتوانستند روز خود را سبز رنگ به اتمام برسانند.