در مقیاس زمانی هفتگی و در نمودار تعدیل شده از منظر امواج الیوت ، به نظر می رسد سهم در حال تکمیل یک ۵ موجی صعودی است. هر چند هنوز در فریم های پایین تر...