در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته شرایط خاصی داشت. به یاد دارید روند معاملات روز دوشنبه به شکل بود ؟ یک ساعت ابتدایی را خوب خریدند. در یک ساعت دوم موج عرضه را داشتیم و در ساعت پایانی باری دیگر دست های پشت پرده بازار را رو به جلو هدایت کردند تا فروشنده ها و نوسان گیران پشیمان شوند. مشابه همین اتفاق روز گذشته با شدت بیشتری رخ داد. با این تفاوت که ...