عرضه نفت خام در بورس انرژی قطعی شده و اطلاعیه عرضه آن هم صادر شده است. این مطلب یعنی ۶ آبان ماه اولین محموله نفت خام سبک ایران در بورس انرژی عرضه می شود. بازارهای کالایی ولی روند متعادلی ندارند گویی بازارها طبیعی نیستند. گویی بازار دیوانه شده است. هیچ چیزی سر جای خود نیست و روال منطقی مشخصی بین بازارهای مختلف دیده نمی شود. همان‌گونه که روز گذشته نیز به آن اشاره کردیم بازارهای کالایی در حال تجمیع داده‌های افزایشی است و همین مطلب یعنی جرقه‌های رشد نرخ از گوشه و کنار بازارهای مختلف دیده می شود تا جایی که پتانسیل رشد نرخ را برجسته خواهد ساخت. این وضعیت کلی به این معنی است که به رغم رکود نسبی در اغلب بازارها و ضعف محسوس تقاضا...