بورس ٢۴ : شاخص بورس در بازار امروز در حالی با رشد ٢٢٣٣ واحدی به رقم ١٨٢.٨٣۴ واحدی رسید که نوسانات نمادهای مطرح گروه بانک و خودروسازی موجب نوسان کل بازار شد. بازار از صبح با صفوف خرید لیدرهای بانک و خودرویی روز خود را آغاز کرد و به این ترتیب شاهد رشد اکثریت نماد های بازار بودیم لیکن با عرضه صفوف خرید نمادهای "وبملت"، "وتجارت"، " تاپیکو" و "خساپا" در میانه بازار، فشار فروش در بین سایر گروه ها افزایش یافت به گونه ای که در تعدادی از نمادها شاهد افت قیمتی تا ١٠% بودیم و به یکباره رخت سرخ بر تن بازار پوشیده شد ، اما رفته رفته معاملات متعادل تر شده و مجددا افزایش تقاضا باعث برگشت نسبی بازار شد. باید اعتراف کنیم که سرمایه گذاران کماکان واهمه دارند و این ترس را نمی توان بی مورد دانست. بازار هم نوا با نمادهای لیدر همیشه ترسناک است چرا که هر گونه تغییر در معاملات نمادهای مطرح می تواند کلیت بازار را تحت الشعاع قرار داده و به چالش بکشد. شاید اگر مانند سابق شرکت ها به پیش بینی سود خود در کدال می پرداختند، سهامداران و سرمایه گذاران با نگاهی بهتر نسبت به آینده معامله می کردند. پیش بینی سود شرکت ها رفتار توده وار را در بازار سرمایه کاهش می دهد و دید سرمایه گذاران را نسبت به آنچه که پیش رودارند بهبود می بخشد.