شاخص بورس تهران از منظر امواج الیوت پس از یک اصلاح مثلث نوترال بزرگ وارد یک ۵ موجی صعودی بزرگ شد. موج ١ از حوالی ٩۵ هزار واحد استارت زد و تا محدوده ١١۵ هزار واحد پیشروی کرد...

تحلیل تکنیکال شاخص کل :

 

شاخص بورس تهران از منظر امواج الیوت پس از یک اصلاح مثلث نوترال بزرگ وارد یک 5 موجی صعودی بزرگ شد. موج 1 از حوالی 95 هزار واحد استارت زد و تا محدوده 115 هزار واحد پیشروی کرد. سپس موج 2 اصلاحی 38 درصد از مسیر پیموده شده را ریتریس کرد و موجب بازگشت نماگر شاخص کل به حوالی 107 – 108 هزار واحد شد. در ادامه شاهد شکل گیری موج 3 پرقدرتی در بازار بودیم که خود به 5 ریز موج تقسیم شده که با عنایت به اندازه موج های ایمپالس به نظر موج 5:3 به صورت ممتد ظاهر شده است. با توجه به مباحث مطروحه به نظر می رسد موج 3 اصلی در محدوده 197 هزار واحد به پایان رسیده و اصلاح فعلی شاخص را می توان در قالب کارکشن موج 4 تفسیر کرد. با توجه به اینکه هنوز ساختار اصلاحی الگو مشخص نیست نمی توان در مورد مدت زمان و ساختار این اصلاح اظهار نظر قطعی داشت. با این حال به احتمال فراوان به نظر این موج اصلاحی بصورت یک اصلاح مرکب یا مثلث تکمیل خواهد شد. از نظر قیمتی با توجه ب اینکه موج ۵ از ۳ اصلی بصورت ممتد و‌ گسترده شکل گرفته ، کارکشن ۴ حداکثر میتواند تا ۶۱.۸ درصد موج ۵ از ۳ اصلی یعنی محدوده ۱۵۵۰۰۰ واحد اصلاح کند. به لحاظ تجربی معمولا این میزان تصحیح بعد از موج ممتد اتفاق نمی افتد. بنابراین انتظار می رود موج 4 اصلاحی شاخص در حالت خوشبینانه در محدوده 170 هزار واحد و در حالت بدبینانه در سطح 162 هزار واحد پایان یابد. اما در ادامه و پس از اتمام موج 4 اصلاحی انتظار می رود در قالب موج 5 پیشرو شاخص کل مجددا بر مدار صعود قرار گیرد و محدوده 240 – 250 هزار واحد به عنوان هدف نهایی این موج می تواند در دسترس باشد.

 

 

 

نویسنده : مهراد پایدار