در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که ثبات در صنایع بزرگ حاکم شده اما صنایع متوسط و کوچکتر کماکان زیر فشار عرضه به سر می برند. اگر به خاطر داشته باشید، بازار در مرداد ماه هم تقریبا هم وضعیت را داشت با این تفاوت که فشار عرضه در صنایع متوسط به این اندازه نبود اما دیدیم که با آغاز شهریور ماه به مرور شرایط تغییر کرد و صنایع جامانده از رشد بازار در کانون توجهات قرار گرفتند. بنابراین با توجه به افت سنگین اخیر، بیراه نیست اگر بگوئیم ...