در چارچوب زمانی هفتگی و در نمودار تعدیل شده سهام بانک تجارت ، از سال ٨٨ تا اواخر سال ٩٢ قیمت در قالب یک الگوی اصلاحی زیگزاگ رشد کرده است. پس از آن در یک بازه زمانی ۴ - ۵ ساله شاهد اصلاح سنگین قیمت در قالب الگوی اصلاحی فلت بودیم...