صندوق بین‌المللی پول به مانند بانک جهانی پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی امسال و سال آینده ایران منفی خواهد بود، اما طبق این گزارش، نرخ تورم ایران در این سه سال نیز به تدریج کاهشی خواهد شد و...