قطعی شدن عرضه نفت خام صادراتی در بورس انرژی را می‌توان از مخابره جزئیات آن در این بازار متوجه شد آن هم در وضعیتی که همه چیز برای آغاز به کار این شیوه معاملاتی آماده است. از سوی دیگر پیش بینی روز گذشته بورس ٢۴ در مورد ١٠٠٠ میلیاردی شدن بورس انرژی هم محقق شد و این بازار برای ماه مهر تاکنون توانست به ارزش معاملاتی ١٠٠٠ میلیارد تومانی برسد...