بورس ٢۴ : بازار امروز با شروعی آرام و صف های فروش کم حجم چهارمین روز کاری این هفته را شروع کرد. در ذوب آهن و ولساپا فروشندگان صف آرایی ۴١۵ و ٧۴ میلیون سهمی کرده بودند (در سایر نماد ها صف های فروش حجم قابل توجهی نداشتند). در حدود نیم ساعت اول بازار شاخص رشد خوبی داشت و توانست خود را به بالای ١٨٠ هزار واحد برساند هر چند در یک ساعت پایانی بازار شاهد افزایش فشار فروش بودیم و در نهایت شاخص امروز در عدد ١٨٠ هزار و ٨۴٧ متوقف شد.از ۶ سهمی که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند ٣ سهم (فولاد ، فملی و کگل) قیمت تابلو کمتر از قیمت پایانی داشتند و سه سهم دیگر (فارس ، پارس و شپنا) با افزایش حجم عرضه ها در ساعت پایانی همراه بودند.به نظرمی رسد شرایط پایانی بازار امروز حاکی از بازار پرعرضه ای برای فردا باشد. امیدواریم که این عرضه ها منطقی و براساس تحلیل باشد.