در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می رویم که در بازار روز گذشته وضعیت عرضه و تقاضا بهتر از روز دوشنبه بود و بخشی از صفوف فروش برچیده شد اما انتظارات برآورده نگردید و به غیر از ٣ – ۴ گروه، در سایر صنایع کماکان فشار عرضه و صفوف فروش پابرجا بود. نکته مثبت در معاملات روز گذشته، کاهش هیجان در روند معاملات بود و نکته ...