عرضه‌های بالای امروز جواب داد و ارزش معاملات جهش مهمی را تجربه کرد و به بیش از ٣٢٠ میلیارد تومان رسید که پتانسیل رکوردشکنی مهرماه را باز هم تقویت کرد. این وضعیت به معنی ورود سریع‌تر بورس انرژی به فاز رشدی عمیق است و برای ماه جاری شاید بتوان رکوردشکنی تاریخی بورس انرژی را انتظار کشید.