بازار امروز (دوشنبه ١۶ مهر) شروع پر عرضه ای داشت به طوری که ذوب آهن با حدود ۶١٠ میلیون سهم ، ولساپا ١١١ میلیون و خساپا ١٠۶ میلیون و بانک دی با ٧٧.٨ میلیون سهم در صف فروش به استقبال بازار رفتند. در نیم ساعت ابتدایی بازار شاخص به کمتر از ١٧۴ هزار واحد هم رسید که در ادامه با کاهش فشار فروش و افزایش قیمت مخصوصا در گروه فولادی و معدنی این کاهش مقداری جبران شده و در نهایت شاخص کل در عدد ١٧۵ هزار و ١٨۵ واحد به کار خود پایان داد. کاهش چشمگیر صف نشینی های هیجانی چه در خرید و چه در فروش نوید بازار منطقی را برای روزهای آتی میدهد. بازاری که بسته به نوع شرکت ها و دلایل بنیادی، اقدام به خرید و فروش سهم کرده و در سهم هایی که رشد بی دلیل قیمت داشتند اصلاح قیمت داشته باشد. در بازار امروز می توان گفت که گروهی از سهم های پر پتانسیل راه خود را پیدا کردند (نه در همه گروه ها) و به قولی رنگ رخسار سر درون این گروه ها را نشان داد. سهم هایی که با توجه به نظر تحلیل گران هنوز هم برای رشد جا دارند.