بعد از خاتمه جنگ تحمیلی و پذیرش قطعنامه ۵٩٨ به یکباره قیمت دلار به کمتر از یک سوم آن یعنی از ۱۵۰ تومان به ۵۰ تومان سقوط کرد. در آن زمان بسیاری از سودجویان که اقدام به التهاب و احتکار کالا در بازار ارز و اجناس ضروری مردم کرده بودند ورشکسته و دچار سکته شدند که در قطعه ای فرضی به نام قطعه ۵٩٨ بهشت زهرا (س) در کنار سایر سکته کرده های اقتصادی به خاک سپرده شدند.

امیرحمزه ملکیان

بعد از خاتمه جنگ تحمیلی و پذیرش قطعنامه ۵٩٨ به یکباره قیمت دلار به کمتر از یک سوم آن یعنی از ۱۵۰ تومان به ۵۰ تومان سقوط کرد.

در آن زمان بسیاری از سودجویان که اقدام به التهاب و احتکار کالا در بازار ارز و اجناس ضروری مردم کرده بودند ورشکسته و دچار سکته شدند که در قطعه ای فرضی به نام قطعه ۵٩٨ بهشت زهرا (س) در کنار سایر سکته کرده های اقتصادی به خاک سپرده شدند.

حال حکایت این روزهای بازار یادآور قصه های آن روزگار می باشد که دولت تلاش راسخی دارد که قیمت دلار را کاهش دهد و باتوجه به ریسک فوق بحرانی سوداگری در بازار ارز که از نظر اخلاقی هم شایسته نیست ممکن است مجدد شاهد رخدادهای زمان تصویب قطعنامه ۵٩٨ و اتفاقات ناگوار پس از آن باشیم.

نارسایی های کشتی توسعه کشور که این روزها دچار طوفان و سونامی شده است بالاخره به ساحل آرامش رهنمود خواهد شد و با اقدامات مثبتی که توسط تیم اقتصادی دولت در حال برنامه ریزی است بی شک زلزله ای چند ریشتری بازار ارز کشور را از تلاطم خارج خواهد نمود.

پس امید است شاهد بازگشایی قطعه ۵٩٨ و یا ایجاد قطعه ای جدید در بهشت زهرا برای فعالان و سوداگران اقتصادی نباشیم و ریسک بیش از حد پاهای فرصت طلبان را به سوی آرامگاه ابدی دراز نکند و بحران به وجود آمده در کشور آرام گیرد.

کارشناس مالی