در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رویم که روز گذشته پس از یک آغاز رویایی در یک هوای دل‌انگیز پائیزی و رشد بیش از ۴ هزار واحدی شاخص زیر نم‌نم باران، به یک باره فضا تغییر کرد و شاهد رگبار عرضه ها بودیم، بطوریکه اکثر نمادها از قیمت های درصد مثبت (در کسری از ثانیه) به قیمت های درصد منفی و صف فروش رسیدند ! جالب است که بازار چه در مثبت ها و چه در منفی ها رفتار افراط و تفریط را در پیش گرفته و شاهد یک بازار هیجانی هستیم. این وضعیت به وضوح نشان از ...