در شرایطی به مصاف معاملات سومین هفته از فصل پائیز می رویم که بازار روز چهارشنبه بهتر از انتظارات بود و در اکثر نمادهای بازار شاهد برچیده شدن صفوف فروش و برقراری تعادل بودیم. به نظر می رسد زهر فروش بطور کلی گرفته شده و تا حدودی از بحران خارج شده باشیم اما انتظار داریم برای گذر از سقف قبلی، شاهد کف سازی بازار در سطوح فعلی باشیم. بازار روزهای بهتری در پیش خواهد داشت، مشروط بر اینکه ...