در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می رویم که روز گذشته شاهد زد و خورد سنگینی میان طرف عرضه کننده و تقاضا بودیم. تک نرخی شدن دلار خوراک شرکت های پتروشیمی و عدم رفع مشکل هسته معاملات عاملی شد تا موج هیجان مثبت تبدیل به عرضه های ویران کننده شود ! به جرات می توان گفت طی یک ماه اخیر، اولین باری است که بازار زیر موج سنگین عرضه قرار می گیرد و نکته مثبت اینجا بود که سمت تقاضا تا حدودی بر عرضه ها غلبه کرد. بازار دیروز یک رزمایش جدی بود و البته خرابی هسته معاملات نشان داد که ...