در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری از دومین هفته فصل «خزان» می رویم که هوای بورس کماکان آفتابی است و رشد شاخص ها با قدرتی بالاتر از گذشته ادامه دارد ... !! به نظر می رسد گزارش های ماهانه انتظارات را برآورده کرده و از سوی دیگر تداوم ورود نقدینگی عاملی برای سرعت گرفتن رشد بازار شده است. البته مقدار فروش صادراتی برخی از شرکت ها به ویژه در ...