در هفته گذشته تنها یک سهم بنیادی به کاربران معرفی شد ؛ شامل : «کشاورزی و دامپروری بینالود» که با بازدهی مثبت ٢٠ درصدی همراه شد.حال از دو فرصت سرمایه گذاری بنیادی و ۶ موقعیت تکنیکی با خبر شوید...