البته وجود بازار رقابتی در میان شرکت های گروه احتما لااجازه افزایش قابل توجه نرخ فروش محصول را نداده و سود ناخالص در حالت منطقی معادل مارجین کنونی خواهدبود اما بازارهای فروش جدید می تواند نقطه قوت شرکت در آینده باشند...