هفته گذشته سه سهم به کاربران ویژه معرفی شد ، شامل : تابان هور که بازدهی خوب ٢٠ درصدی را به ثبت رساند و همچنان با توجه به برگشت روند و اصلاح قیمتی ، توصیه به خرید مجدد و استفاده از نوسان های این سهم می شود ؛ کاشی سرامیک اردکان که همچنان صف خرید دارد و بازدهی بسیار خوبی به همراه داشته است.اما برای این هفته...