در نمودار تعدیل شده و با تایم فریم هفتگی ، قیمت مدتها داخل محدوده تراکمی در حال نوسان بوده است. طی روزهای اخیر قیمت سهم سقف محدوده مذکور را شکست و پس از پولبک به این محدوده با افزایش تقاضا مواجه شد...