قیمت این محصول در داخل نیز تحت تاثیر شرایط جدید قرار خواهد گرفت و سایر مشتریان نیز با نرخ آزاد و با تکیه بر قیمت های جهانی و نرخ دلار در بازار آزاد اقدام به خرید محصولات خواهند کرد...