اولین روز هفته با اولین تکانه‌های جدی قیمت‌ها در بازارهای کالایی همراه شد تا جایی که بازار فولاد و پلیمرها کاهشی شدند و البته سکه نیز افت نرخ داشت اگرچه حجم کاهش قیمت‌ها در بازار دلار کمتر از حد انتظار بود ولی در کنار افت بهای سکه ، این نرخ نیز پتانسیل کاهش دارد. این وضعیت عمومی به این معناست که گویا التهاب قیمتی هفته گذشته به سمت فروکش‌کردن حرکت کرده و کاهش نرخ ابعاد جدیدی را در روزهای آینده تجربه خواهد کرد. ذهنیت اهالی بازار هنوز هم به سمت افت قیمت‌ها متمایل نشده و این به معنی آن است که برای فروش و کاهش بیشتر قیمت‌ها مردد هستند ولی چیزی که از شرایط بازار آن هم در روز ابتدایی آن بر می‌آید پتانسیل افت بیشتر قیمت‌ها ، در اغلب بازارهایی است که با افزایش بهای دلار و سکه سر به طغیان گذاشته بودند. به نظر می‌رسد در بازارهای کالایی ، تنها پلیمرها از محدودیت‌هایی برای کاهش نرخ برخوردار هستند و سایر بازارها برای افت قیمت‌ها لحظه شماری می‌کنند. دورنمای بازار را باید همان پیش‌بینی های روزهای گذشته برآورد کرد یعنی کاهش نرخ از احتمال بیشتری برخوردار خواهد بود.