بورس تهران در معاملات نخستین روز کاری هفته با تقاضایی قوی تر از تقاضا در بازار روز چهارشنبه روبرو شد و البته در بازار امروز نیز باز هم میل به حرکت در صنایعی که از رشد اخیر منتفع نشده بودند ، بیشتر بود. با این حال برخی از نمادهای گروه پتروشیمی ، پالایشی ها و نیمی از نمادهای سرشناس گروه فلزی و معدنی موفق شدند با رشد تقاضا و افزایش قیمت به کار خود خاتمه دهند. به نظر می رسد وضعیت بازار تا پایان هفته و یا نهایتا تا پایان شهریور ماه به همین شکل باشد ؛ به ویژه اینکه بحث ...