بورس تهران پس از فشار فروش در معاملات ٢ روز کاری گذشته ، روند متعادل تری را در بازار امروز به نمایش گذاشت. اصلاح روزهای اخیر در کنار جذاب شدن قیمت ها و نزدیک شدن سهام بزرگ و شاخص ساز به سطوح حمایتی از دلایلی است که موجب شد روند عرضه و تقاضا در بازار امروز نمایش متعادل تری داشته باشد. به نظر انگیزه بازار ...