بالاخره انتظارها و گمانه زنی ها به پایان رسید. دولت بسته ارزی را باز کرد و ایضا گره از کار صادرکنندگان و واردکنندگان. کالاها به دو دسته کالاهای اساسی و کالاهای غیراساسی تقسیم شدند. ارز کالاهای اساسی با نرخ ۴,٢٠٠ تومان تا فروردین ماه ٩٨ از سوی دولت و از طریق فروش نفت خام تامین می شود. نرخ ارز حاصل از صادرات کالاهای غیراساسی نیز در بازار دوم به صورت توافقی و البته به صورت آزاد تعیین خواهد شد.بالاخره روز گذشته بازار توافقی ارز به صورت جدی آغاز به کار کرد. نرخ معامله یورو در این بازار ٩,٣٣٧ تومان (نرخ دلار معادل ٨,٠۵٠ تومان)، نرخ معامله درهم ٢,٢٠٠ تومان (نرخ دلار معادل ٨,٠٧۴ تومان) و نرخ معامله دلار ٨,٩۵٠ تومان بود. بورس ٢۴ در سلسله گزارش های روزانه به بررسی تاثیر آزاد شدن نرخ ارز بر شرکت های صادراتی می پردازد. شرکت های فولاد، گل گهر، چادرملو و زاگرس قبلا بررسی شده اند. این بار به سراغ یکی دیگر از سهم های صادراتی و مورد توجه بازار می رویم ؛ شرکت ملی صنایع مس ایران!