در گروه فلزی و معدنی به سراغ یکی از نمادهای بنیادی به نام فاسمین خواهیم رفت که در صورت برگشت روی به قیمت های ٣.٠٠٠ دلاری ، پتانسیل سودسازی بالایی دارد. کالسیمین در سال گذشته با فروش خیره کننده ۵.٢۵٩ میلیارد ریالی ، کارنامه درخشانی را از خود بر جای گذاشت. فروش این شرکت در حالی طی ۴ ماه ابتدایی سال ٩۶ در سطوح ١.۵٠٩ میلیارد ریالی قرار داشته که این رقم در ۴ ماه ابتدایی سال جاری ١.٩١۴ میلیارد ریال ( فروردین = ٢٣۴ ، اردیبهشت = ۵٨٩ ، خرداد = ۶۵۴ ، تیر ...