به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با وضعیت بنیادی مناسبی که دارد از دید تکنیکالی نیز سیگنال خرید خوبی صادر و می تواند بازدهی خوبی به همراه داشته باشد