امروز دوشنبه ١۵ مرداد ماه ، تقریبا به نیمه تابستان رسیدیم. آن هم یکی از داغ ترین تابستان های بازار بورس در چند سال اخیر! بازار سرمایه که پس از سال ٩٢ رویایی ، مدتها بود که نتوانسته بود انتظارات را برآورده کند ، حالا با لیدری گروه های پتروشیمی ، فلزی و ... مقاومت ها را یکی پس از دیگری پشت سر می گذارد و روزهای خاطره انگیزی را برای سهامداران رقم می زند...