در پالایشی ها با صدور فرمان توقف در نماد پایتخت نشین این گروه ، شاهد تداوم روند صعودی و ادامه یافتن رشد قیمت ها بودیم. دست پُرِ شرکت ها در دوره ٣ ماهه در کنار رشد نرم دلار ۴.٢٠٠ تومانی نشان می دهد که این شرکت ها سودهای ویژه ای برای سال ٩٧ خواهند داشت. البته این روزها شایعاتی مبنی بر آزادسازی نرخ دلار این شرکت ها به گوش می رسد اما بعید به نظر می رسد دولت دست به چنین حرکتی بزند اما گویا بحث افزایش نرخ دلار نیمایی به ...