بورس تهران در معاملات چهارمین روز کاری هفته همزمان با سرعت گرفتن بازگشت نمادها به تابلوی معاملات و بیات شدن توئیت روسای جمهور ایران و آمریکا ، سر و شکل منطقی تری به خود گرفت ؛ هر چند با نزدیک شدن به ساعات پایانی معاملات باری دیگر فشار عرضه ها فزونی یافت و در نهایت شاهد افت شاخص های بازار سرمایه بودیم. انصافا منفی این روزها حق بازار نیست اما متاسفانه ضرر سیاست های دولت چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه اقتصادی از جیب سهامداران پرداخت می شود و این دقیقا همان مساله ای است که مانع از ...