در هفته های اخیر یکی از عوامل کاهش قیمت مواد خام، رشد شاخص دلار بوده است. تحولات در شاخص های کلان اقتصادی آمریکا، منطقه یورو و انگلستان کارشناسان را به این نتیجه رسانده که ..