امروز چهارشنبه در یکی از روزهای پایانی گرم تیر ماه بازار را در حالی آغاز می کنیم که شاهد موج بعدی توقف نمادها جهت برگزاری مجامع سالیانه خواهیم بود. از این روز شنبه و یکشنبه هفته آینده بازار خلوت تر از قبل خواهد بود و همین امر موجب می شود تا شاهد کاهش ارزش ریالی معاملات در روزهای پیش رو باشیم و همچنین گروهی از سهامداران برای فرار از شرکت در مجامع ...