با توجه به برنامه های دولت چین، عده زیادی از تحلیلگران معتقدند در ماه های آینده شاهد نوسان های غیرمنتظره در قیمت سنگ آهن با عیار بالا و متوسط ..