قیمت نفت در هفته های اخیر رشد کرده و در سطوح بالا باقی مانده و این درحالیستکه چند عضو اوپک و روسیه بر تولید نفت خود افزوده اند. پیش بینی های مخلتف در باراه افق بازار مطرح شده ..