امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که می توان گفت روز خاصی را در پیش داریم. روزی که پس از مدتها یک شرکت بزرگ وارد بازار سهام می شود و برای اولین بار عرضه می شود. امروز قرار است ۵ درصد از سهام شرکت پتروشیمی پارس در محدوده قیمتی ٢٢٨٠ الی ٢۴٠٠ تومان کشف قیمت شود. طبق اعلام قبلی سهمیه هر کد ۴٠٠٠ سهم در نظر گرفته شده. با این حال بعید به نظر می رسد...