پلیمرها ، فولاد ، سکه ، دلار و آتی سکه همگی کاهشی بودند اگرچه در تمامی بازارها نگرانی از دورنمای نرخ و همچنین بیم و امید از شرایط فعلی موج می‌زند. این وضعیت کلی نشان می‌دهد که همه بازارهای کالایی در فاز نگرانی کننده‌ای بی دفاع در حرکت هستند گویی تک به تک شکارچی‌ها در بازارهای کالایی سپر انداخته و گویی شکست را پذیرفته‌اند...