بورس ٢۴ : شرکت پاکشو در اسفندماه ١٣٩٢ در بورس تهران پذیرفته شده است.مهمترین مزیت این شرکت را می توان تکمیل نسبی زنجیره ارزش در تولید محصولات شوینده دانست.گروه صنعتی گلرنگ به عنوان سهامدار عمده شرکت پاکشو علاوه بر پیگیری سیاست قبلی درباره تکمیل زنجیره تولید، با افتتاح فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش از سال ١٣٩٢ در جهت تکمیل زنجیره فروش و اتصال مستقیم به مصرف کننده نهایی گام برداشته است.سهام این شرکت شوینده از ابتدای سال ٩۶ تاکنون با رشد ٣٠ درصدی در بورس تهران مواجه شده است.صدور مجوز افزایش نرخ ١٢ درصدی برای پودرهای شوینده و ١۵ درصدی برای سایر محصولات در اواخر اردیبهشت ماه بهانه ای شد برای تحلیل بنیادی سهم و وضعیت سود آوری آن ...


نظرات