امروز اولین روز کاری تابستان بود. در حالی بازار سرمایه در روزهای ابتدایی فصل بهار زیر تازیانه معامله گران قرار گرفته بود و بخشی از ارزش خود را از دست داده بود که خروج آمریکا از برجام سبب شد تا سرمایه گذاران بواسطه شفاف شدن فضا و رشد نرخ ارز ، روند متفاوتی را در پیش گرفته ؛ تا آنجا که در روزهای پایانی این فصل مزه واقعی فصل بهار چشیدیم. اما امروز که این گزارش را قلم می زنیم ، فصل تابستان آغاز شده و روند معاملات امروز این حس را القاء می کند که ...