دومین روز کاری هفته مصادف بود با دومین روز ورود شاخص به باشگاه ١٠٠ تایی ها !! بورس تهران در این روز با ثبت یک رشد بیش از ٢ هزار واحدی دیگر به قله ١٠۴ هزار واحدی بوسه زد و عملا با اعداد و ارقام کمتر از ١٠٠ هزار واحدی وداع گفت. البته در بازار امروز شیر عرضه ها باز شد و معامله گران در سود ، به متقاضیان خود پاسخ مثبت دادند. اما نکته مثبت اینجاست که نقدینگی سنگینی وارد بازار شده و این وضعیت توازن بین عرضه و ...