روز گذشته بازار سهام ، در یک روز تاریخی و باور نکردی ، بالاخره پس از مدتها از مقاومت ١٠٠ هزار واحدی عبور کرد. البته بهتر است بگوییم شاخص این محدوده را پودر کرد و به انتظارات چند ساله پایان داد!