به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم هم توان سود سازی بالایی را داشته و هم جز گزینه های کم ریسک بازار طبقه بندی می شود به خصوص این که اصلاح قیمتی بسیار مناسبی را تجربه کرده است.